Katsetuste leht

Palun eesnimi Palun perekonnanimi:
Vastuse koht.

Arvutamine

Mitu tolli:

Keskmised

Arvud:

Joonis 1


x

Joonis 2


Joonis 3

v

Joonis 4

Joonis 5 (Ei tööta veel)